Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i vegbanen

Rapportert anonymt 13:52, fre. 13 april 2012

Stort hull i asfaltdekket!

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no