Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Åpent lokk på gatebelysning

Rapportert anonymt 14:18, man. 30 april 2012

Gatebelysningen i krysset mellom Rådhusgata og Torggata mangler, og strømterminalene er tilgjengelige for barn - potensielt skadelig.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no