Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dårlige dreneringsrør

Publisert av Roy Harald Pettersen 23:16, ons. 9 mars 2011

I området krysset lillnesveien/ Fv 830 går det et drenerings rør for overflate vann fra øvre side av Fv 830, igjennom Fv 830, som kommer ut i lillnesveien 24. For så å igjen gå i rør gjennom innkjørsel til lillnesveien 24 og kommer ut på nedsiden av innkjørsel. Disse rørene begynner å bli i en slik forfatning at vannet hoper seg opp i lillnesveien 24, samt at vannet renner ut på Fv 830 på øversiden av krysset fordi rørene ikke lenger klarer å ta unna vannmengden. dette medfører blant annet at det dras endel grus ut i veibannen i området ved snøsmelting/ store nedbørsmengder, samt at veiskulder graves ut lags siden på motsatt side av krysset lillnesveien/ Fv 830.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no