Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Vann i veibanen tett kum

Rapportert anonymt 18:36, tir. 29 oktober 2013

Det er tett kum og det er mye vann i veibanen. Vannet går og ved gangsti. Noe som får myke traffikanter til å søke ut i veibanen

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no