Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Ingen fotgjengerovergang

Publisert av Ellen SK 21:24, tor. 2 oktober 2014

Her har noen fjerna fotgjengerovergangen, enda det kommer ut gang- og sykkelsti OG er en bussholdeplass på elvesida av veien. Den må på plass igjen.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no