Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys fungerer ikke

Rapportert anonymt 19:09, fre. 31 oktober 2014

Gatelys mellom Kollenveien 33 og 35 i Drammen virker ikke.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no