Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mangler lys

Rapportert anonymt 21:01, man. 24 november 2014

Når man regner i retning ut av sentrum, så er nestsiste gatelys før fotgjengerfeltet ved starten av Skippergata i stykker. Stort sett er det mørkt, så er det lys i den en dag eller to, og så er det mørkt igjen i lange tider. Dette er et stadig tilbakevendende problem. Synes som om det er problemer med selve armaturen eller med strømledning. Bør skiftes. Viktig med godt lys her pga. fotgjengerfelt, bussholdeplass og sykler som krysser for å komme over i sykkelfeltet som starter her.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no