Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys fungerer ikke

Rapportert anonymt 23:34, man. 26 januar 2015

Gatelys slukket gradvis over noen dager. Har vært mørkt en stund nå.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no