Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende strøing av vei.

Rapportert anonymt 11:18, ons. 10 februar 2016

Manglende strøing av stikkvei fra Eidsbotnvegen. Veien ser strødd ut, men mesteparten av grusen har smeltet ned i isen. Farlig å bevege seg ned veien for både gående og biler .

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no