Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Feilplassert kontainer

Rapportert anonymt 23:07, ons. 6 april 2016

Denne kontaineren til "sykkelhjørnet" tror jeg står alt for langt ut mot veien. Veldig dårlig sikt for de som kommer fra Gyldenløves plass og skal ut på Tordenskiolds gate. Her har jeg sett og opplevd nesten-kollisjoner med både buss og bil.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no