Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Behov for skraping av vei.

Rapportert anonymt 09:43, fre. 15 juli 2016

Fra avkjøring og langs hele moen her det behov for skraping av vei på grunn av høler fra regn. Kanskje påtide å lage grøfter?

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no