Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende gatelys i Stokkanveien, Stjørdal

Rapportert anonymt 00:12, tir. 1 november 2016

Gatelysene virker ikke fra Nedre Stokkanvei, og opp til avkjøring Helleberget. Farlige situasjoner oppstår ved gangfeltene, da biler ikke ser skolebarna om morgenen. Dette må ordnes snarest

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no