Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i vei, ved midtlinje mellom sørgående felter

Publisert av dispater42@gmail.com 08:31, tir. 7 mars 2017

Større hull i veibanen, mot midtlinje mellom sørgående felt, i høyre felt.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no