Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys mangler. Siste par km øverst i Kåfjorddalen

Rapportert anonymt 22:26, søn. 3 september 2017

Gatelys mangler siste par km øverst i Kåfjorddalsvegen. Fv333

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no