Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Parkering i siktlinja ved påkjørsel til riksvei 312. Dårlig sikt i utgangspunktet.

Publisert av Jan Thomas Haugan 17:34, ons. 10 januar 2018

Parkering her kan medføre kollisjon med døden til følge når man ikke ser kjørende fra høyre.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no