Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hekk gir dårlig sikt inn i farlig sidevei

Rapportert anonymt 22:31, ons. 14 februar 2018

Denne hekken skjuler sidevei for kjørende i Hans Finnnes gate nordover. Rønningsvegen går i høyresving rundt mere hekk og busker, noe som gjør denne veien farlig også for fotgjengere og syklister

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no