Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dypt hull i vegbane

Rapportert anonymt 19:00, lør. 14 april 2018

Hullet har vært der i flere måneder og har nå blitt dypt. Hullet ligger nær fotgjengerfeltet.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no