Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Har skulle det vært en gangvei

Publisert av Steinar Høybakk 15:23, fre. 20 april 2018

Her skulle det vært en gangvei, da det oppstår farlige sitasjoner når folk krysser veien til fra jobb

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no