Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Behov for å og sette tilbake steiner igjen

Rapportert anonymt 13:21, tir. 24 april 2018

Her skal det stå noen "betonggriser" som sperrer mellom gang og sykkel veien og FV36 Siggerudveien. Disse ble flyttet på i forbindelse med en lastebil som veltet i svingen før. Dette er snart 1,5 år siden og disse betongsteinene har aldri blitt satt tilbake slik de stod. Ønsker at disse blir satt tilbake så raskt som mulig pga ellers blir gangveien brukt som Parkeringsplass. Spesielt under jakt, og sopp/ bær sesong.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no