Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys virker ikke nedover alen mellom Dr.Dedichensvei 18 og 24, en stolpe er også kjørt ned ved innkjøring til Dr.Dedichens drivhus

Rapportert anonymt 09:19, ons. 16 mai 2018

Gatelys virker ikke nedover alen mellom Dr.Dedichensvei 18 og 24, en stolpe er også kjørt ned ved innkjøring til Dr.Dedichens drivhus.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no