Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Steinblokker foran veibom - trangt å sykle gjennom

Rapportert anonymt 08:03, fre. 25 mai 2018

Det er blitt satt opp 2 steinblokker foran veibommen som er mellom Gabriel Tischedorfs vei og Frydenbølien. Dette gjør det veldig trangt å sykle gjennom der. Er det mulig å endre plasseringen på disse?

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no