Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull/groper på hver side av gangfeltet

Rapportert anonymt 23:02, lør. 9 juni 2018

Farlig å sykle i så trafikkerte områder når det er så mye hull i veikanten hvor man sykler. Det største er 'krateret' rundt kummen i starten av Bygdøy Allé.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no