Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Basketballbanen på Huk - mangler en kurv

Rapportert anonymt 13:32, ons. 8 august 2018

Den ene kurven er revet ned.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no