Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Fortau i oppløsning

Publisert av Richard Liodden Sanders 15:28, ons. 8 august 2018

Deler av fortauet på nordre side av Stadsing Dahls gate har gått i oppløsning. Slik har det vært svært lenge, men det ser ikke ut til at det blir utbedret. Dette må utbedres snarest mulig, slik at det er trygt å ferdes på fortauet. Bildet er tatt i krysset med Sigurd Bergs alle. Det er flere strekninger langs fylkesvegen som er ille.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no