Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Defekt støyskjerm mot gang og sykkelvei

Rapportert anonymt 15:52, fre. 24 august 2018

Støyskjermelement har løsnet/falt ned.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no