Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Knust flaske i undergang under RV4.

Rapportert anonymt 08:24, ons. 12 september 2018

Kunst flaske, glasskår må fjernes fra sykkelsti/undergang

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no