Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys som ikke virker

Rapportert anonymt 09:42, tir. 18 september 2018

Det er 3-4 gatelys som ikke virker øverst i gangveien mot Forbregd - Lein barnehage. Dette er i et område som er veldig mørkt, så hadde vært fint å få ordnet det før høstmørket.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no