Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende merking av overgangsfelt.

Rapportert anonymt 20:16, man. 5 november 2018

I høstmørket er det ekstra vanskelig å bli oppmerksom på at det faktisk er en fotgjengerovergang her. Dette er skoleveien til barn fra 6-årsalderen.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no