Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Farlig kryss, g/s-vei

Publisert av Jesper Henriksen 22:14, tir. 20 november 2018

Her krysser gang- og sykkelveien akselerasjonsrampen til E6. Farten på bilene er høy, gjerne godt over fartsgrensen. De fleste bruker ikke blinklys, så det er umulig å vite hvilke av dem som tar av Nessetveien mot E6. Det er dermed helt umulig å vite om man som gående/syklende skal vike eller har klar vei. At man må få oversikt over så hurtiggående og ufortutsigbar trafikk både foran og bak seg samtidig før man kan gå gjør det ikke akkurat lettere. Det må gjøres noe for å sikre gående og syklende bedre.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no