Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende gatebelysning.

Rapportert anonymt 00:20, fredag 18 januar 2019

Manglende gatebelysning ved Åsaveien 210. Det er kun én lampe her, og den virker ikke. Slukket for snart en uke siden.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no