Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Lang dyp rift i asfalten på gangsti. Farlig for sykkel.

Publisert av Espen Fosshaug 08:18, tir. 2 april 2019

Rift må tettes før noen setter fast sykkelhjul.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no