Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i asfalt

Rapportert anonymt 09:44, tir. 8 mars 2011

Hull i asfalt i overgang jernbanebro/vei.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no