Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hvor er sykkelfeltet i Kanalveien?

Publisert av SLF Lillestrøm og omegn 19:29, tirsdag 11 juni 2019

"Stadig flere byer ruller ut «røde løpere» for de syklende..." heter det på nettsiden om røde sykkelfelt fra Statens vegvesen* som blant viser til Oslo kommune der "alle sykkelfelt etter hvert skal bli røde". I skiltforskriften** leser vi at skilt nr 521.1 (sykkelfelt – sideplassert) som vises også på bildet her (tatt i Kanalveien i Lillestrøm for noen få dager siden) "angir at kjørebanen har eget kjørefelt for syklende. Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av sykkelfelt gjelder." Gjelder disse regler også her der sykkelfeltet ikke er merket i det hele tatt? Hvorfor mangler merkingen her? Er det planlagt noe rød asfalt her...? *www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljovennlig+transport/enkle-tiltak/rodt-dekke **https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-07-1219

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no