Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Meget høyt gress på offentlig badeplass

Publisert av Dag Hansen 23:48, søndag 23 juni 2019

Gresset på badeplassen i Svalerødkilen er meget høyt. Må slås før badesesongen starter på alvor. Gamle huskestativer bør rives / fjernes. Selve huskene er fjernet for lenge siden.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no