Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Pjåkaveien generelt er dårlig, mang edype hull i veien.

Publisert av Per Tore Strømsodd 12:10, tir. 25 juni 2019

Hele Pjåkaveien trenger rehabilitering. Diverse hull i veidekket på hele strekningen Pjåkaveien. Ser ut til at vedligjehold har vært utført, men bare på de værste hullene. Det som er mest problematisk nå er passering av bekk etter hus nr 51 retning nord. Biler slår nedi dekket og skades. Dette er et gjentakende problem da masse under vei i forbindelse med stikkledning/bekk beveger seg i forhold til årstiden. Det er betydelig slitasje på hjullager, endeledd og dempere på bilder i dette området.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no