Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Høye tujaer hindrer frisikten i krysset mellom Hurdalsgata og Henrik Wergelands gate.

Publisert av Kenneth Wern 18:17, onsdag 3 juli 2019

Flere meter høye tujatrær på hjørnet hindrer frisikten i krysset mellom Hurdalsgata og Henrik Wergelands gate. Ulykke mellom sykkel og bil her på tirsdag den 2.07.2019. Veimyndighet (Skedsmo kommune) bør pålegge grunneier om kapping eller selv sørge for at forholdet rettes.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no