Back to all reports

Støy

Reported in the Annet category by odd e. helmersen at 09:03, man. 20 mai 2013

Sent to Rogaland and Stavanger 1 minute later

Traikkstøyen er det meste av døgnet voldsom i dette området. Det er ikke opprettet tiltak av noe slag for å gjøre noe med dette problemet. Motorveien langs Auglendsdalen har kun et 1 meters nettinggjerde. Vil det bli prioriter tiltak i forhold støy i løpet av nærmeste framtid i dette området?

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

 • Still open, via questionnaire, 16:06, man. 17 juni 2013

 • Jeg har i lang tid hatt fokus på trafikkstøyen i dette området, bl.a. i NRK-Rogaland, Stavanger Aftenblad, med spørsmål til tidliggere samferdselsminister Meltveit Kleppa i S. A og til politikere lokalt i Stavanger. Ingen tiltak har blitt gjennomført for å dempe støyen for oss ca10000 / 12000 som bor og oppholder oss lags E-39 i dette området, og problemet er ikke blitt løst. Vi har minst 65000 biler som dundrer forbi i 90 km i timen eller mer i døgnet. Støyen er voldsom, spesielt om vinteren nå piggdekken kommer på. Når Ryfast blir åpnet vil trafikken øke, da vil trafikk-køen bli enda lengre. Det gode med det er at da går farten og støyen ned, men det er en mager trøst. Å trøkke all denne trafikken inn på en 4 felts vei, som ble bygget tidlig på 70 tallet er et godt eksempel på uforstand. Dette kommer vi til å angre på. Sett inn tiltak som 70 km fartsgrense fra Madlaveien til utkjøringen av tunnelen ved Sør-marka, og støydempende tiltak i dette området. Det er billige tiltak, som kan bedre situasjonen noe.

  Posted by odd e. helmersen at 16:06, man. 17 juni 2013

 • Still open, via questionnaire, 17:02, man. 15 juli 2013

 • Ingenting har skjedd. Nå er til og med et stykke av det 1 meter høye netting-gjerde blitt ødelagt.

  Posted by odd e. helmersen at 17:02, man. 15 juli 2013

 • Still open, via questionnaire, 22:07, man. 12 august 2013

 • Still open, via questionnaire, 18:16, tir. 10 september 2013

 • Still open, via questionnaire, 22:12, tir. 8 oktober 2013

 • Ansvarlige politikere er totalt fraværende......hvorfor blir det ikke gjort noe.

  Posted by odd e. helmersen at 22:12, tir. 8 oktober 2013

 • Still open, via questionnaire, 07:57, ons. 6 november 2013

 • Sett ned farten til 70 km. Det er et tiltak som ikke koster noe og støyen hadde blitt mindre. Nå kommer også piggdekkene på og svevestøvet øker.

  Ellers er det å si at trafikken har økt på det aktuelle området og ingenting blir gjort for å redusere ulempene.

  Posted by odd e. helmersen at 07:57, ons. 6 november 2013

 • Still open, via questionnaire, 12:48, ons. 4 desember 2013

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.