Back to all reports

Vegetasjon skaper farlige situasjoner

Reported in the Gater/Veier category anonymously at 11:06, fre. 6 september 2013

Sent to Statens vegvesen region sør and Lier 3 minutes later

Vegetasjon (trær) i dalsøkket ved svingen v/ Asdøl på RV285 skaper farlige situasjoner pga redusert sikt. Kjørende kan ikke se tungtraffikk eller annen traffikk som kommer i andre retningen. Pga. smal vei oppstår daglig meget farlige situasjoner her, da folk desverre i praksis kjører temmelig fort. Det er også høye kanter ned fra asfalten som ofte skaper sleng og nær frontkollisjoner om vinteren. Kan kommunen / fylket nå få tatt ned trærne i dette området. Dette ville hjelpe.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

 • Still open, via questionnaire, 11:49, fre. 4 oktober 2013

 • Fortsatt ikke gjort noe med vegetasjonen her. Nå må snart myndighetene ta denne trafikkfellen alvorlig. Hvor mange front til front kollisjoner skal vi ha her i vinter. I fjor var det en rekke kollisjoner og svært alvorlige hendelser i denne singen.

  Posted anonymously at 11:49, fre. 4 oktober 2013

 • Still open, via questionnaire, 12:03, fre. 1 november 2013

 • Vegvesenet og fylkeskommunen viser sesverre som vanlig en god porsjon arroganse i saker som dette. Det oppstår daglig svært farlige situasjoner i denne svingen. Når skal man få gjort noe med dette? Jeg vil oppfordre alle til å stille opp på Sylling Skole den 6.11.2013 kl 18:00 for å melde seg på i aksjonsgruppa som jobber for å forbedre RV285. Nå må det settes betydelig større press på fylkeskommunen og vegmyndighetene. Hvor mange mennesker skal dø på RV285 før myndighetene gjør noe som helst?

  Posted anonymously at 12:03, fre. 1 november 2013

 • Still open, via questionnaire, 13:11, fre. 29 november 2013

 • Dette er fortsatt ikke løst! Det utvises en voldsom arroganse i denne saken. Når skal man få løst problemet?
  Man bruker penger på å sette opp autovern andre steder på veien som skaper dødsfeller. Personbiler er nå fanget i veibanen pga autovernet i stedet for å kunne kjøre av veibanen om det kommer et vogntog på tvers. Disse pengene kunne blitt brukt til å fjerne vegetasjon på noen steder der det skjer nestenulykker daglig. Snakker om feilprioritering og dårlig planlegging. Dette må nå være en sak for aksjonsgruppa på Sylling som har 600 medlemmer. Hvor lenge skal vi finne oss i dette?

  Posted anonymously at 13:11, fre. 29 november 2013

 • Still open, via questionnaire, 14:54, fre. 27 desember 2013

 • Fortsatt er intet gjort. Det utvises en enorm arroganse fra fylkeskommunen og entreprenøren som er ansvarlig for vedlikeholdet. I denne svingen er det også svært dårlig saltet fordi de skal "spare miljøet". Men hva med de som kommer til å dø i denne svingen fordi de ikke ser vogntoget som kommer på tvers i svingen på glatta? Små tiltak kan hindre dødsulykker i denne svingen. Hvor lenge skal vi finne oss i at intet blir gjort?

  Posted anonymously at 14:54, fre. 27 desember 2013

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.