Back to all reports

Vurdering av fartsgrense gjennom Nipe sentrum.

Reported in the Trafikkskilter category anonymously at 07:35, ons. 22 juli 2015

Sent to Statens vegvesen region sør and Risør 5 minutes later

Gjeldende fartsgrense er 60. Veien er smal hvilket gir dårlig separering av gående/syklende og motoriserte kjøretøyer. Videre går veien gjennom boligområde hvor barn ferdes, og området er til dels uoversiktlig.

Fartsgrense bes vurdert satt ned til 30 eller 40 mellom der Sundheia tar av Nipeveien og Nipeveien 225 av hensynet til sikkerheten for dem som ferdes langs veien samt miljøet i området. Det antas at lavere fart ikke vil gå ut over trafikkavviklingen i området.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.