Back to all reports

Hastighetsbegrensing og rundballer

Reported in the Trafikkskilter category by jens-otto.roed@nordea.no at 11:59, tor. 23 juni 2016

Sent to Statens vegvesen region sør and Stokke 2 months, 1 week, 4 days, 23 hours, 14 minutes later

Bjørndalsveien ble i fjor oppgradert med ny asfalt. Veien er imidlertid svært smal, slik at møtende kjøretøyer må stoppe for å komme forbi hverandre. Vi opplever at det tidvis kjøres svært fort på veien. Derfor må tillat fart begrenses til 50 km/t. Dette er svært viktig for å unngå alvorlige ulykker. Videre er det nå også dette året lagret rundballer i flere høyder som ligger kloss i veien. Disse må flyttes i god avstand fra veien. Bl.a. er disse til hinder for både sikt og vil skape problemer på veien ved snøfall (føyking).

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

 • Still open, via questionnaire, 14:00, ons. 28 september 2016

 • Still open, via questionnaire, 07:34, man. 31 oktober 2016

 • Det må snarest settes en lavere tillatt fartsgrense på veien. Rundballene som er stablet i to høyder kloss ved veien er fortsatt ikke flyttet.

  Posted by jens-otto.roed@nordea.no at 07:34, man. 31 oktober 2016

 • Still open, via questionnaire, 08:00, man. 28 november 2016

 • Still open, via questionnaire, 10:31, tor. 29 desember 2016

 • Still open, via questionnaire, 11:16, tor. 26 januar 2017

 • Rundballer i to høyder ligger fortsatt langs veien. Disse bør fjernes snarest mulig. Fartsgrensen på veien er for høy i forhold til standard/ bredde. Det er svært mange som kjører uten kontroll på veien. Det er stor fare for en alvorlig ulykke dersom fartsgrensen ikke settes ned.

  Posted by jens-otto.roed@nordea.no at 11:16, tor. 26 januar 2017

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.