Back to all reports

Skilt for fartsbegreninsning i sjøen Nipekilen

Reported in the Annet category anonymously at 21:01, man. 25 juli 2016

Sent to Aust-Agder and Risør 1 month, 1 week, 14 hours, 13 minutes later

Det vises til Forskrift om endring i forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 6, Risør kommune, Aust-Agder - https://lovdata.no/ dokument/ LTII/ forskrift/ 2011-01-18-48

I Nipekilen er farstbegrensningsskiltene plassert lenger inn i fjorden enn der fartsbegrensningen begynner. Da det er mange badende i ytre del av Nipekilen foreslås det å sette opp skilt der begrensningen faktisk begynner, ref forskriften.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

 • Still open, via questionnaire, 10:07, ons. 28 september 2016

 • Har ikke fått noen tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt av noen offentlig instans.

  Posted anonymously at 10:07, ons. 28 september 2016

 • Still open, via questionnaire, 10:32, ons. 26 oktober 2016

 • Tviler på om denne er sendt til rette instans som jeg mener er Risør kommune.

  Posted anonymously at 10:32, ons. 26 oktober 2016

 • Still open, via questionnaire, 10:58, ons. 23 november 2016

 • Risør kommune (som jeg mener er rette adressat for henvendelsen) har ikke respondert.

  Posted anonymously at 10:58, ons. 23 november 2016

 • Still open, via questionnaire, 12:40, ons. 21 desember 2016

 • Tror ikke henvendelsen er sendt til Risør kommune.

  Posted anonymously at 12:40, ons. 21 desember 2016

 • Still open, via questionnaire, 13:04, ons. 18 januar 2017

 • Flott om dere undersøker om saken er oversendt Risør kommune.

  Posted anonymously at 13:04, ons. 18 januar 2017

 • Still open, via questionnaire, 13:43, ons. 15 februar 2017

 • Skulle gjerne hatt dokumentert om saken er sendt kommunen.

  Posted anonymously at 13:43, ons. 15 februar 2017

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.