Back to all reports

Ulykkesrisiko grunnet høy hastighet

Reported in the Annet category by Carl Anders Wingren at 11:43, tir. 29 november 2016

Sent to Østfold and Halden 1 minute later

Alfheimveien har relativt stor og blandet trafikk og er skolevei for mange barn. Brukes også som gjennomfart av person- og varebiler. Veien mangler midtlinje og fortau så alle trafikanter blandes i veibanen. Tross flere purringer er hastigheten ikke regulert til 30 og heller ingen veibuler er anlagt (jfr Brekkerød). Vurderer ulykkesrisikoen stor her.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • Administrasjonen opplyser at 30-km sone er besluttet og skal merkes ut her.

    Posted by Carl Anders Wingren at 13:43, tir. 27 desember 2016, marked as fixed

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.