Back to all reports

Økt trafikk gjør kryssing av veien ved Lierkroa farlig for gående/syklende på vei til Gullaug skole og Lier Statsjon

Reported in the Fortau/gangstier category by John Vegar Paulsen at 14:25, tor. 1 juni 2017

Sent to Statens vegvesen region sør and Lier 4 minutes later

Veiarbeider ifm utvidelse av Røykenveien og økt trafikk generelt 282 Lierbakkene og 18 Tuverudvegen gjør det tidvis farefullt å krysse gangveien ved Lierkroa. Dette gjelder for skoleelever og for ande gående/syklende. Er det mulig å etablere et fartsreduserende tiltak, likt de nye fotgjengertiltakene etablert lenger oppe i Lierbakkene? Lierbakkene er jo også brukt som omkjøring når E18 er stengt, enten planlagt eller akutt, noe som også gir et økt trykk på 282 og omliggende veier som Tuverudveien.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • Still open, via questionnaire, 16:43, tor. 29 juni 2017

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.