Back to all reports

Mangelfull brøyting

Reported in the Snøbrøyting category anonymously at 15:10, søndag 11 februar 2018

Sent to Statens vegvesen region sør and Drammen 5 minutes later

Det er ikke brøytet på småveiene over styrmoes vei (bla Granveien, Einar aass,). Dette skaper farlige trafikksituasjoner i dag. Mangel på brøyting og skraping generelt i vinter gir veldig sporete og glatte veier hvor jeg er livredd hver gang jeg kjører eller går til barnehagen. Særlig krysset Åsveien/styrmoes har vært helt forferdelig med bil (bilen sklir sidelengs på blank is, møtende trafikk er ikke mulig) og fortauet langs styrmoes gate er forferdelig å gå (akebrett eller vogn sklir sidelengs uti veien, og med Sjåfører som ikke overholder fartsgrensen er dette veldig ubehagelig). Det oppleves også veldig ubehagelig å krysse styrmoes på fotgjengerfeltet ved Åsveien da brøytekantene er så høye at vi ikke blir sett av bilistene, og det er ikke ledig fortau igjen.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • Tusen takk for at dere har tatt vekk mye av brøytekantene i området og gjort veiene bredere. Dette har løst mye av problemet.

    Posted anonymously at 07:34, torsdag 22 februar 2018

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.