Back to all reports

Store sår i brulegemet og synlig armeringsjern med fare for punktering

Reported in the Hull i vei category by kj-t-han@online.no at 00:40, fredag 4 mai 2018

Sent to Statens vegvesen region øst and Halden 4 minutes later

For en god tid tilbake ble fylkesveiene 103 (Tistedal-Øberg) og 921 (Tistedal-Grimsrødhøgda) asfaltert. I senere tid har også riksvei 21 (gjennom Tistedal mot Aremark) fått nytt dekke. Og det er vel og bra, men ved begge disse anledningene har man utelatt Skjegge bru og trekanten på motsatt side av krysset i Tistedal sentrum (merket gult på bildet). Dette er uforståelig, og det bærer dessverre veidekket i de nevnte områder preg av i dag. Og det er Skjegge bru som kommer absolutt dårligst ut. Her er det dype sår i det øverste asfaltlaget og underliggende støpte dekke. Flere steder kommer armeringen frem i dagen. Det kan kanskje være et år eller to siden hvor jeg rapporterte om et armeringsjern som var røket og pekte opp i lufta og fjæret unna hver gang et bildekk passerte over. Her var punkteringsfaren stor. Husker ikke om det var Kommunen eller Vegvesenet jeg tipset, men kort tid etter ble det ødelagte armeringsjernet kappet og fjernet. Dog har intet skjedd i ettertid, og faren for ødelagte bildekk er absolutt til stede. Hvem er det som har ansvar for vedlikeholdet av de to nevnte partiene, kommune, fylke eller Bane Nor? Og gjeldende Skjegge bru trengs det absolutt hurtig aksjon fra rette instans!

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.