Back to all reports

Høy fart i gate med mange barn og eldre, barnehage og aldershjem i enden av gata

Reported in the Annet category anonymously at 14:08, mandag 10 september 2018

Sent to Oslo 1 minute later

Mor Go'hjertas vei er en blindgate med rundkjøring i enden. Dels er det mye trafikk av taxi til/fra Akerselva Sykehjem, hvorpå disse holder tidvis svært høy fart når de forlater stedet. I tillegg er det generelt mye trafikk fra besøkende til sykehjemmet, hvor parkeringen også ligger i enden av gaten. Det er også en del som trolig kjøprer "feil" (ikke er klar over at det er blindgate) og har hastverk med å komme seg avgårde igjen.

Jeg vil påpeke at det er en barnehage i enden av veien, som også er svært populær å benytte seg av utenom barnehagens åpningstider. Dette i tillegg til at det bor svært mange familier med små barn i gaten og omkringliggende gårder. Mor Go'hjertas vei er også en gate som mange krysser for å komme seg til/fra gangveien som går langs Akerselva.

En del beboere på Akerselva Sykehjem krysser ofte gaten når de er ute på luftetur, og de er naturligvis ikke like lettbent som de en gang var.

Med utsyn mot Mor Go'hjertas Vei opplever jeg daglig at biler holder svært stor fart i gaten, dette på tross av at den er relativt uoversiktlig pga. utkjøring fra borettslagparkeringene til Nordvoll Borettslag, samt gateparkering langs hele veien.

2 - 3 fartsdumper mener jeg er helt opplagt i en slik gate.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

 • Still open, via questionnaire, 18:11, mandag 8 oktober 2018

 • Svar fra Bymiljøetaten:

  Ved høy hastighet er det Politiet som er rette instans.

  Ønske om å opprette nye fartshumper på vei må saksbehandles av etatens Trafikkplanleggingsseksjon. Søknaden kan sendes til oss via epost slik at den blir registrert inn og tildelt saksbehandler.

  Henvendelsen bør inneholde informasjon om hvor og hvorfor fartshumpene ønskes etablert, gjerne med bilde fra stedet, og sendes til: postmottak@bym.oslo.kommune.no

  Jeg kommer nok ikke til å ta dette videre. Det blir for krevende.

  På generelt grunnlag kan vi opplyse om at etablering av nye humper krever et byrådsvedtak og før det en omfattende saksforberedelse. Vi gjennomgår derfor bydel for bydel og utarbeider en helhetlig plan for hver bydel.

  Posted anonymously at 18:11, mandag 8 oktober 2018

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.