Back to all reports

Ikke belyst gate

Reported in the Gatefeiing category anonymously at 08:07, fre. 19 oktober 2018

Sent to Statens vegvesen region midt and Stjørdal 3 minutes later

Underhaugvegen er en ny privatgate som Stjørdal kommunen har godkjent at skal bygges ut sommer nytt boligfelt, i denne sammenheng ble det bygd en opplyst gangsti til Haraldreina skole. Underhaugvegen er tilkomst veg til denne gangstien. Prestmovegen som Underhaugvegen også er tilknyttet er også opplyst. Underhaugvegen blir altså et mørkt «hull» i alle disse opplyste vegene. Dette gjør at det blir meget uoversiktlig i Underhaugvegen når gangstien medfører meget stor mengde av myke trafikanter som benytter seg av denne til å gå turer. Synes det er meget kritisk at det ikke er satt krav til gatebelysning igjennom Underhaugvegen når det er lagt tilrette for stor trafikk av myke trafikanter her. Håper Stjørdal Kommune tar ansvar her, slik at vi kan bo i en trygg gate.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.