Back to all reports

Manglende vegoppmerking på gang- og sykkelveg langs Kirkeveien (rv. 120)

Reported in the Sykkelveier category by SLF Lillestrøm og omegn at 08:45, lør. 1 desember 2018

Sent to Skedsmo and Statens vegvesen region øst 4 minutes later

Veldig bra at Statens vegvesen på vegne av fylkeskommunen i 2014 bygde nesten 1 km gang- og sykkelveg langs Kirkeveien (rv. 120) fra Vestvollveien til Leirsundveien, inkl (fotgjenger-) undergang. Men ved den «nye» undergangen mangler det fortsatt oppmerkingen (gjerne med piler og ev gang/sykkelsymbol) som gir myke trafikanter optisk ledning. Undergangen skulle øke trafikksikkerheten for fotgjengere og syklende, men vi har faktisk observert flere farlige nesten-kollisjoner mellom møtende syklister her… (til tross for en lav sykkelandel!). Med tanke på vinterperioden (der merkingen gjerne forsvinner under snøen i flere uker – det er nemlig ikke alltid perfekt brøyting her!) skulle det ev også vurderes å sette opp skilt som oppfordrer til å redusere fart og til sykle på høyre side…

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

 • Plan og Byggesaksavdeling skrev 05.12.18 pr mail at "vi merker oss sakene. Mange av disse prosjektene jobber vi med, men vi videresender sakene til de riktige instanser/personer der det er riktig adresse". (dette gjelder bl a report 56018)

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 13:31, fre. 7 desember 2018

 • Statens vegvesen Region øst, v/ seksjon Trafikk Akershus svarte i mail av 07.12.18: "På gang og sykkelveger kan det i underganger merkes opp midtlinje og piler for å skille kjøreretningene. I undergangen på rv 120.07 ved krysset med Vestvollveien er det dårlige siktforhold så dette er et tiltak vi ønsker å gjennomføre på dette stedet. Det er vanskelig å få utført dette nå med et godt resultat så oppmerkingen vil bli gjennomført til våren."

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 13:40, fre. 7 desember 2018

 • Still open, via questionnaire, 19:32, fredag 4 januar 2019

 • Denne uka fikk vi følgende påminnelse fra FiksGataMi.no: "For 2 måneder siden, 1 uke siden, la du til en sak på FiksGataMi.no med detaljene som vist i denne e-posten. For å holde vår nettside oppdatert og relevant, vil vi sette pris på om du kunne... oppdatere saken." Her kommer vår oppdatering: Dessverre ikke noe nytt etter vår oppdatering av 07.12.18, da Statens vegvesen vurderte vårt forslag om vegoppmerking som positiv. Forslag om skilt ble ikke kommentert og trolig blir det ikke noe tiltak før om noen måneder når våren har kommet... Inntil da anbefaler vi alle syklister å være litt forsiktig her. Saken registreres som løst når oppmerking og/eller skilt er på plass.

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 17:39, lørdag 2 februar 2019

 • Snøen er borte og det blir spennende å se om og når det skjer noe med vegoppmerkingen her...

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 19:03, torsdag 11 april 2019

 • Vegetasjon på bildet viser at det ikke har skjedd noe som helst selv om det er snart et halvt år siden vi fikk tilbakemelding fra Region øst i Statens vegvesen at det "kan... merkes opp midtlinje og piler for å skille kjøreretningene...". Vi sender i dag mail dit for å purre på saken - i håp om at det skjer noe før snøen kommer tilbake :-)

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 15:32, lørdag 25 mai 2019

 • Etter at vi 25.05.19 hadde purret fikk vi i dag følgende svar pr mail fra fra Statens vegvesen, v/ vegavdeling Akershus: "Vi bekrefter at vi vil merke midtlinje og piler her. Det er mye som gjøres etter vinteren når det gjelder oppmerking, så vi kan ikke angi et eksakt tidspunkt for når det blir gjennomført. Det er ikke aktuelt å sette opp speil eller skilt. Piler og midtoppmerking bør være tilstrekkelig også her." Det var også senest i dag at vi observerte nok en nesten-kollisjon mellom to "møtende syklister"... Alt dette mange måneder etter vinteren tok slutt, mer enn et halvt år siden vi opprettet saken, og mange flere år siden denne viktige forbindelsen ble åpnet. Med andre ord: Vi undrer oss litt over prioriteringer i Statens vegvesen. Dette er et lite tiltak som øker sikkerheten til alle myke trafikanter her og som ikke koster all verden. Merkingen skulle etter vår mening ha vært på plass fra dag 1 (da veien ble åpnet for flere år siden) - og ikke utsettes noe mer. Dette syntes også lokale politikere fra Lillestrøm kommune som deltok på vår Fiks Gata Mi - sykkeltur 02.06.19, jf www.slfloo.com/aktiviteter/sykkelturer.

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 17:58, mandag 3 juni 2019

 • Virker slik at vår purring har effekt... :-)

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 18:57, tirsdag 11 juni 2019

 • Kjempebra! Nå har midtlinjen kommet på plass!

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 20:59, onsdag 3 juli 2019

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.