Back to all reports

Manglende vegoppmerking på gang- og sykkelveg langs Kirkeveien (rv. 120)

Reported in the Sykkelveier category by SLF Lillestrøm og omegn at 08:45, lør. 1 desember 2018

Sent to Skedsmo and Statens vegvesen region øst 4 minutes later

Veldig bra at Statens vegvesen på vegne av fylkeskommunen i 2014 bygde nesten 1 km gang- og sykkelveg langs Kirkeveien (rv. 120) fra Vestvollveien til Leirsundveien, inkl (fotgjenger-) undergang. Men ved den «nye» undergangen mangler det fortsatt oppmerkingen (gjerne med piler og ev gang/sykkelsymbol) som gir myke trafikanter optisk ledning. Undergangen skulle øke trafikksikkerheten for fotgjengere og syklende, men vi har faktisk observert flere farlige nesten-kollisjoner mellom møtende syklister her… (til tross for en lav sykkelandel!). Med tanke på vinterperioden (der merkingen gjerne forsvinner under snøen i flere uker – det er nemlig ikke alltid perfekt brøyting her!) skulle det ev også vurderes å sette opp skilt som oppfordrer til å redusere fart og til sykle på høyre side…

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • Plan og Byggesaksavdeling skrev 05.12.18 pr mail at "vi merker oss sakene. Mange av disse prosjektene jobber vi med, men vi videresender sakene til de riktige instanser/personer der det er riktig adresse". (dette gjelder bl a report 56018)

    Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 13:31, fre. 7 desember 2018

  • Statens vegvesen Region øst, v/ seksjon Trafikk Akershus svarte i mail av 07.12.18: "På gang og sykkelveger kan det i underganger merkes opp midtlinje og piler for å skille kjøreretningene. I undergangen på rv 120.07 ved krysset med Vestvollveien er det dårlige siktforhold så dette er et tiltak vi ønsker å gjennomføre på dette stedet. Det er vanskelig å få utført dette nå med et godt resultat så oppmerkingen vil bli gjennomført til våren."

    Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 13:40, fre. 7 desember 2018

  • Still open, via questionnaire, 19:32, fredag 4 januar 2019

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.