Back to all reports

Snu opplysningsskiltet om gangfelt i Jonas Lies gate!

Reported in the Sykkelveier category by SLF Lillestrøm og omegn at 12:07, tor. 6 desember 2018

Sent to Skedsmo and Statens vegvesen region øst 3 minutes later

Som lokallag til Syklistenes landsforening er vi mest opptatt av sykkelforhold i regionen vår, men denne saken har like stor betydning for gående. På bildet vises noe som medfører like stor fare for gående og syklende som går over gangfeltet i Jonas Lies gate, særlig dem som kommer fra A. Hellands gt. Skiltet 516 angir kryssingssted for gående hvor trafikkreglenes bestemmelser om gangfelt gjelder – bare dumt at det er montert på en slik måte at bilister i kjøreretning mot Strømmen nesten ikke ser dette skiltet… Det kjøres ganske fort her - og koster ikke mye å vri skiltet mot gata slik at det blir mer synlig!

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • I begynnelsen av desember 2018 har vi rapportert denne saken (som vi hadde observert i flere år). Dessverre har vi ikke fått noe som helst respons fra vegmyndighetene.

    Én måned senere ha vi kommet "halvveis", men situasjon har faktisk blitt verre. Nå er skiltet nesten usynlig for bilister som kjører i retning Strømmen...

    Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 19:21, fredag 4 januar 2019

  • Still open, via questionnaire, 19:34, fredag 4 januar 2019

  • Denne uka fikk vi følgende påminnelse fra FiksGataMi.no: "For 2 måneder siden, la du til en sak på FiksGataMi.no med detaljene som vist i denne e-posten. For å holde vår nettside oppdatert og relevant, vil vi sette pris på om du kunne... oppdatere saken." Her kommer vår oppdatering: Dessverre ingen endring etter vår oppdatering av 04.01.19, og fortsatt ikke noe svar fra myndighetene...

    Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 17:33, lørdag 2 februar 2019

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.