Back to all reports

Gratis bilparkering i sykkelgata i Lillestrøm!

Reported in the Sykkelveier category by SLF Lillestrøm og omegn at 07:55, ons. 12 desember 2018

Sent to Skedsmo and Statens vegvesen region øst 5 minutes later

Vi har over lang tid observert omfattende bilparkering i sykkelgata, og ble nå også kontaktet av ett av våre medlemmer i samme sak. Vi kan bare gjentar det som vi har meldt inn i flere sammenheng (jf f eks www.fiksgatami.no/report/56016 og www.fiksgatami.no/report/56171): Sykkelgata mangler skilting/regulering av biltrafikken! Tydeligvis gjelder det ikke bare gjennomgangs-trafikken, men også den "stillestående" biltrafikken (=bilparkeringen). Flere detaljer fra mailen av vårt medlem som ble sendt til teknisk sektor i Skedsmo kommune 11.12.18 finnes nedenfor.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • Mail fra lokal syklist til teknisk sektor (med kopi til SLF LOO), 11.12.18: "Jeg har opplevd i økende grad at biler parkerer i den smale delen av Brandvoldgata der den ble stengt av. Det hindrer syklister og gående å møtes i tillegg til at det er ubehagelig å sykle så nært biler på føret som er nå. Det er til dels de samme bilene som går igjen. Strengt tatt parkerer de vel lovlig fordi det er parkeringsforbud bare mellom 09 og 15, men bilene står virkelig i veien. Jeg har lagt ved noen bilder tatt ved fire anledninger siste par ukene, alle utenfor kl 09-15, men dette har de siste ukene blitt vanlig og er spesielt ubehagelig med snøen. I dag sto det til og med tre biler der i tillegg til at bilene som hører til huset til høyre, nå parkerer med bakenden ut i gata etter at gata ble sperret. Det var ironiske nok egentlig bedre da det var gjennomgangstrafikk der. Jeg ber dere derfor om å skilte eller gjøre tiltak for å stoppe denne parkeringen. Jeg har også et annet ønske, og det er at det legges til rette for å sykle/ gå på begge sider av sperringen ved krysset. Spesielt i morgentrafikken blir det litt trangt å møtes mellom steinene. Kunne f eks steinen i midten vært lagt på langs i stedet, med passasje på begge sider? Takk for øvrig for å ha lagt til rette for syklende og gående i denne gata, og det har blitt triveligere :-)

    Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 07:59, ons. 12 desember 2018

  • I midten av desember 2018 har vi rapportert denne saken (som vi hadde observert over lang tid). Dessverre har vi ikke fått noe som helst respons fra vegmyndighetene.

    Situasjon er uendret. Er det så vanskelig å snu "steinen" i midten slik at det blir lettere for gående og syklende å passere her?

    Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 19:25, fredag 4 januar 2019

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.